top of page

EXODO

EXODO

EXODO

Series EXODO mixed media on heavy paper | 70" x 40" | price available

EXODO  2014

EXODO 2014

Series EXODO mixed media on heavy paper | 70" x 40" | price available

EXODO 5

EXODO 5

Series "EXODO" Ink & Charcoal on cardboard | 30" x 40" | price available

EXODO

EXODO

Series "EXODO" Ink & Charcoal on cardboard | 30" x 40" | price available

EXODO 2

EXODO 2

Series "EXODO" Ink & Charcoal on cardboard | 30" x 40" | price available

EXODO III 2014

EXODO III 2014

Series EXODO Ink & Charcoal on cardboard | 30" x 40"| inquire price

EXODO II 2014

EXODO II 2014

Series "EXODO" Ink & Charcoal on cardboard | 30" x 40" | price available

EXODO 1

EXODO 1

Series "EXODO" Ink & Charcoal on cardboard | 30" x 40" | price available

EXODO

EXODO

Series "EXODO" Ink & Charcoal on cardboard | 30" x 40" | price available

Studios on paper

Studios on paper

Ink on paper | 10" x 18"| 2015

Studios on paper

Studios on paper

Ink on paper | 10" x 18"| 2015

Studios on paper

Studios on paper

Ink on paper | 10" x 18"| 2015

Studios on paper

Studios on paper

Ink on paper | 20" x 18"| 2015

bottom of page